CAW
Aktualności
Niedziela, 18 listopada 2018 r.
Change version
Legiony Polskie na stronie internetowej CAW
29.04.2014

Centralne Archiwum Wojskowe rozpoczyna publikację zdigitalizowanych dokumentów Legionów Polskich.


 

Pierwsza partia materiałów z zespołu akt Komendy Legionów Polskich (Dowództwa Polskiego Korpusu Posiłkowego) 1914-1918 jest już dostępna na naszej stronie internetowej.   


Zbliża się stulecie wybuchu I wojny światowej, a wraz z nim setna rocznica powstania Legionów Polskich - formacji, która odegrała szczególną rolę w walce o odzyskanie niepodległości i odbudowę państwowości polskiej po latach niewoli.

Centralne Archiwum Wojskowe, które dysponuje największym i najcenniejszym zachowanym zasobem archiwaliów do dziejów Legionów Polskich, podjęło przed kilku laty pracę nad ponownym opracowaniem grupy zespołów Legiony Polskie i Polski Korpus Posiłkowy z lat 1914-1918. Przedsięwzięcie to, którego realizacja jest daleco zaawansowana, daje szansę na ponowne zarchiwizowanie (uwzględniając liczący ok. 6 mb dopływ), zabezpieczenie dla przyszłych pokoleń i udostępnienie tych dokumentów badaczom przy użyciu współczesnych technik reprograficznych. Ponownie opracowano również inwentarz akt Legionów Polskich, gdyż powstały w 1937 r. nie odpowiada aktualnym wymogom i potrzebom badaczy.

Zdigitalizowane materiały będą stopniowo publikowane na stronie internetowej Centralnego Archiwum Wojskowego. Pierwsza partia dokumentów z zespołu akt Komendy Legionów Polskich (Dowództwa Polskiego Korpusu Posiłkowego) 1914-1918 zaprezentowana zostaje z okazji święta 3 Maja. Docelowym zamiarem archiwum jest opublikowanie na stronie internetowej całości zachowanej dokumentacji legionowej.
 I.120.1.30