CAW
Strona główna
Środa, 25 listopada 2015 r.
Change version

Dawna strona internetowa CAW dostępna jest pod adresem http://archiwumcaw.wp.mil.pl/

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z licznymi zapytaniami i artykułami prasowymi na temat przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym i archiwach wojskowych archiwaliów z lat 1943-1990 wytworzonych przez organy bezpieczeństwa państwa, takie jak: informacja wojskowa, wojskowa służba wewnętrzna, zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza, Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, sądy i prokuratury wojskowe oraz teczek personalnych żołnierzy, którzy byli funkcjonariuszami organów bezpieczeństwa, a także akt dotyczących udziału LWP w Stanie Wojennym i strukturach Układu Warszawskiego oraz Komitetu Obrony Kraju, uprzejmie informuję, że zostały one na mocy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przekazane do właściwych oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Dostęp do tych materiałów określony jest w przepisach o Instytucie Pamięci Narodowej.

 

Szczegółowe pytania na temat przedmiotowych materiałów archiwalnych przejętych przez Instytut z archiwów wojskowych proszę kierować do Biura Udostępniania IPN w Warszawie.

 

Dyrektor
Centralnego Archiwum Wojskowego 


dr Andrzej Czesław Żak

 

 

Szanowni Państwo!

 

W związku z realizacją przepisów wynikających z Decyzji nr 21/MON z dnia 10.02.2012 r. (Dz. Urz. MON 2012 r. poz. 33) regulującej zasady przebywania cudzoziemców na terenie instytucji wojskowych, osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zobowiązane są przedłożyć wraz ze Zgłoszeniem użytkownika wniosek w postaci Załącznika do Zgłoszenia. Zgłoszenie wraz z załącznikiem należy przesłać co najmniej 3 tygodnie przed planowaną wizytą w Centralnym Archiwum Wojskowym.

 

 

Szanowni Państwo!

 

W związku z trwającymi pracami remontowo-budowlanymi, uprzejmie informuję,
że Pracownia Informacji oraz Pracownia Udostępniania Akt po przerwie wakacyjnej
zostaną uruchomione z dniem 7 września w nowej lokalizacji
na terenie Akademii Obrony Narodowej ul. gen. A.Chruściela 104 a.

 

Pracownie czynne będą w godzinach od 9.00 do 15.00.

 

Dyrektor
Centralnego Archiwum Wojskowego 


dr Andrzej Czesław Żak

 

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że w związku z trwającymi pracami remontowo-budowlanymi i związaną z nimi koniecznością przemieszczenia zasobu archiwalnego do nowego obiektu Centralnego Archiwum Wojskowego, od 19 października 2015 r. do odwołania mogą nastąpić czasowe utrudnienia w dostępie do akt. Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu Pracowni Informacji Archiwalnej

 

Dyrektor
Centralnego Archiwum Wojskowego 


dr Andrzej Czesław Żak

 

  

Dzień 11 listopada jest w Polsce świętem narodowym od 1919 r., chociaż formalnie zostało ono ustanowione dopiero ustawą z dn. 23 kwietnia 1937 r.

Wszystkie aktualności
Z okazji Święta Wojska Polskiego i 95 rocznicy Bitwy Warszawskiej prezentujemy wybór dokumentów i zdjęć z zasobu Centralnego Archiwum Wojskowego dotyczących walk jakie rozegrała się w dniach 13-16 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy.
Wszystkie aktualności
Centralne Archiwum Wojskowe udostępniło na stronie internetowej bazę danych dotyczącą akt żołnierzy PSZ na Zachodzie, poległych i zmarłych w czasie II wojny światowej i tuż po jej zakończeniu.
Wszystkie aktualnościZ okazji zbliżającej się 71 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego publikujemy archiwalia przedstawiające 63 dni heroicznych zmagań oddziałów powstańczej Warszawy w walce z niemieckim okupantem.
Wszystkie aktualnościUprzejmie informujemy, że od dnia 30.03.2015 r. obowiązuje nowy regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Udostępniania Akt Centralnego Archiwum Wojskowego.
Wszystkie aktualnościW zasobie Centralnego Archiwum Wojskowego zachowały się najcenniejsze i największe zbiory archiwaliów dotyczących Legionów Polskich. Materiały zgromadzone w 30. różnych zespołach i kolekcjach liczą prawie 200 metrów bieżących.
Wszystkie aktualnościUdostępniamy Państwu inwentarze Kolekcji WKA, zawierającej kopie dokumentów z archiwów rosyjskich, białoruskich, litewskich i ukraińskich ukazujących losy żołnierzy i formacji polskich na terytorium ZSRR w II wojnie światowej.
Wszystkie aktualności


Centralne Archiwum Wojskowe rozpoczyna publikację zdigitalizowanych dokumentów Legionów Polskich. Pierwsza partia materiałów z zespołu akt Komendy Legionów Polskich (Dowództwa Polskiego Korpusu Posiłkowego) 1914-1918 jest już dostępna na naszej stronie internetowej.
Wszystkie aktualności
Wydarzenia kampanii wrześniowej 1939

Szanowni Państwo,
Centralne Archiwum Wojskowe w ramach wydawnictw źródłowych stara się za pomocą dokumentacji aktowej oraz relacji naocznych świadków i uczestników, odtworzyć poszczególne wydarzenia kampanii wrześniowej 1939. Niestety materiał aktowy znajdujący się w zasobie CAW, w wyniku działań wojennych, nie jest pełny.
Dlatego zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich osób posiadających dokumenty, zdjęcia, wspomnienia dotyczące wydarzeń wrześniowych 1939 r. lub informacje na temat samych uczestników, o kontakt z redakcją CAW tel. 22 68 13 122, e-mail: redakcja.caw@wp.mil.pl.

Wszystkie aktualności


Szanowni Państwo,
Centralne Archiwum Wojskowe, wspólnie z Instytutem Polskim i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie, od trzech lat wydaje serię materiałów źródłowych pt. SGO „Polesie” w dokumentach i wspomnieniach. więcej...

Wszystkie aktualności

Apel o przekazywanie pamiątek i archwaliów


Wszystkie aktualności
Informacja dla uczestników
działań pokojowych i stabilizacyjnych
poza granicami państwa


W związku z wejściem w życie ustawy o weteranach
działań poza granicami państwa uczestnicy działań pokojowych i stabilizacyjnych mogą zwracać się do CAW o wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzyskania statusu weterana.

Wszystkie aktualności

 

 

Liczba odsłon od maja 2012 r.     stat4u