CAW
Strona główna
Sobota, 30 kwietnia 2016 r.
Change version
Warszawa-Rembertów, 26 kwietnia 2016 r.


W dniu 21 kwietnia 2016 r.  Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz podpisał decyzję Nr 127/MON o utworzeniu Wojskowego Biura Historycznego z połączenia Centralnego Archiwum Wojskowego, które staje się komórką wewnętrzną Biura oraz Wojskowego Biura Badań Historycznych Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

 Komunikat Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej

do Spraw Reformy Archiwów Wojskowych i dyrektor CAW


Warszawa-Rembertów, 20 kwietnia 2016 r.
W dniu 18 kwietnia 2016 r.  dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego dr hab. Sławomir Cenckiewicz powołał p. Agnieszkę Jankowską Mądry na stanowisko dyrektora Archiwum MON. 

 

 


Baza danych żołnierzy zarejestrowanych w Rejonowych Komendach Uzupełnień

 

22 marca br. do dyspozycji użytkowników CAW oddana została baza danych Kolekcji akt żołnierzy zarejestrowanych w Rejonowych Komendach Uzupełnień oraz Kolekcji akt internowanych żołnierzy Armii Krajowej. 


W dniu 30 marca br. dr hab. Sławomir Cenckiewicz, na zaproszenie prof. Krzysztofa Szwagrzyka, przebywał w Starym Grodkowie, gdzie reprezentował Centralne Archiwum Wojskowe w miejscu prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych związanych z mordem dokonanym przez komunistów we wrześniu 1946 r. na żołnierzach NSZ ze zgrupowania „Bartka”.

 


 Komunikat Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej

do Spraw Reformy Archiwów Wojskowych i p.o. dyrektora CAW


Warszawa, 31 marca 2016 r.
W dniu 30 marca br  p.o. dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego dr hab. Sławomir Cenckiewicz odwołał ze stanowiska dyrektora Archiwum MON pana Marka Kubika. Pełniącym obowiązki dyrektora Archiwum MON jest pan Dominik Zemła.

    

 Komunikat Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej

do Spraw Reformy Archiwów Wojskowych i p.o. dyrektora CAW


Warszawa, 17 marca 2016 r.
Kontynuując działania mające na celu usprawnienie udostępniania materiałów archiwalnych przechowywanych w CAW, podjąłem decyzję o zwiększeniu limitu udostępnianych jednorazowo akt cieszącej się dużym zainteresowaniem Kolekcji Akt Personalno - Odznaczeniowych z lat 1918-1939, do 10 jednostek dziennie.

   

dr hab. Sławomir Cenckiewicz

 

 Komunikat Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej

do Spraw Reformy Archiwów Wojskowych i p.o. dyrektora CAW


Warszawa, 14 marca 2016 r.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom szerokiego grona badaczy zainteresowanych historią wojskowości, podjąłem kroki zmierzające do usprawnienia udostępniania materiałów archiwalnych przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym. Od dnia 14 marca br., do dyspozycji osób zainteresowanych zasobem CAW oddana została nowa Pracownia Udostępniania Akt licząca 10 dodatkowych stanowisk. Biorąc pod uwagę postulaty użytkowników CAW wydłużeniu ulegną również godziny pracy Pracowni, która od 4 kwietnia br. czynna będzie w godzinach 9.00 -19.00.

   

dr hab. Sławomir Cenckiewicz

 

 Wywiad Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej

do Spraw Reformy Archiwów Wojskowych i p.o. dyrektora CAW


Warszawa, 7 marca 2016 r.Moim celem jest otworzenie i uporządkowanie archiwów – deklaruje w wywiadzie dla „Polski Zbrojnej” dr. hab. Sławomir Cenckiewicz, pełnomocnik ministra obrony narodowej ds. reformy archiwów wojskowych i dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego.

 

 Komunikat Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej

do Spraw Reformy Archiwów Wojskowych i p.o. dyrektora CAW


Warszawa-Rembertów, 2 marca 2016 r.
W dniu 2 marca 2016 r.  p. o. dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego dr hab. Sławomir Cenckiewicz powołał dr. Daniela Koresia na stanowisko p. o. dyrektora Archiwum Wojskowego w Oleśnicy. 

 

 


Dnia 1 marca br. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Reformy Archiwów Wojskowych i p.o. dyrektora CAW dr hab. Sławomir Cenckiewicz wziął udział w oficjalnych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.


 
  Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci...Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. [...]

 Komunikat Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej

do Spraw Reformy Archiwów Wojskowych i p.o. dyrektora CAW

 
Warszawa-Rembertów, 23 lutego 2016 r.

 

 

 

W dniu 23 lutego br. Pełnomocnik do Spraw Reformy Archiwów Wojskowych dr hab. Sławomir Cenckiewicz złożył zawiadomienie w oddziałowej KŚZpNP IPN w Warszawie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na nie przekazaniu akt personalnych żołnierzy wojskowych organów bezpieczeństwa przechowywanych w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego do zasobu archiwalnego IPN, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2014 r., poz. 1075).

 

Chodzi o akta personalne funkcjonariuszy MBP – Romana Romkowskiego (sygn. CAW 742/61/1545) i Józefa Czaplickiego (sygn. CAW 1573/75/41) oraz żołnierzy Oddziału II Sztabu Generalnego – Nikifora Gołośnickiego (sygn. CAW 497/58/4114), Stanisława Flato (sygn. CAW 1507/72/89), Zygmunta Okręta (sygn. CAW 742/61/1303) i Aleksego Kukanowa (sygn. CAW 497/58/5985). 

 

 

 Komunikat Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej

do Spraw Reformy Archiwów Wojskowych i p.o. dyrektora CAW


Warszawa-Rembertów, 29 stycznia 2016 r.
W związku z dużym zainteresowaniem Kolekcją Akt Personalnych i Odznaczeniowych podjąłem decyzję o rozpoczęciu digitalizacji kartoteki ewidencyjnej Kolekcji. Efektem prowadzonych prac będzie umieszczenie jej elektronicznej wersji na stronie internetowej archiwum.

Digitalizacja będzie realizowana we współpracy z Biurem Udostępniania i Archiwizacji Dokumentacji Instytutu Pamięci Narodowej.

Zaplanowane prace zostały podzielone na kilka etapów, co będzie skutkowało czasowymi ograniczeniami w dostępie do poszczególnych jej części. Informacje o bieżących ograniczeniach i postępie prac będzie można uzyskać pod numerem telefonu Pracowni Informacji Archiwalnej.

  

dr hab. Sławomir Cenckiewicz

 

 

Szanowni Państwo!

 

W związku z realizacją przepisów wynikających z Decyzji nr 21/MON z dnia 10.02.2012 r. (Dz. Urz. MON 2012 r. poz. 33) regulującej zasady przebywania cudzoziemców na terenie instytucji wojskowych, osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zobowiązane są przedłożyć wraz ze Zgłoszeniem użytkownika wniosek w postaci Załącznika do Zgłoszenia. Zgłoszenie wraz z załącznikiem należy przesłać co najmniej 3 tygodnie przed planowaną wizytą w Centralnym Archiwum Wojskowym.

 

 

 

  

Centralne Archiwum Wojskowe udostępniło na stronie internetowej bazę danych dotyczącą akt żołnierzy PSZ na Zachodzie, poległych i zmarłych w czasie II wojny światowej i tuż po jej zakończeniu.

Wszystkie aktualnościW zasobie Centralnego Archiwum Wojskowego zachowały się najcenniejsze i największe zbiory archiwaliów dotyczących Legionów Polskich. Materiały zgromadzone w 30. różnych zespołach i kolekcjach liczą prawie 200 metrów bieżących.

Wszystkie aktualności
Wydarzenia kampanii wrześniowej 1939

Szanowni Państwo,
Centralne Archiwum Wojskowe w ramach wydawnictw źródłowych stara się za pomocą dokumentacji aktowej oraz relacji naocznych świadków i uczestników, odtworzyć poszczególne wydarzenia kampanii wrześniowej 1939. Niestety materiał aktowy znajdujący się w zasobie CAW, w wyniku działań wojennych, nie jest pełny.
Dlatego zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich osób posiadających dokumenty, zdjęcia, wspomnienia dotyczące wydarzeń wrześniowych 1939 r. lub informacje na temat samych uczestników, o kontakt z redakcją CAW tel. 261 813 122, e-mail: redakcja.caw@wp.mil.pl.

Wszystkie aktualności


Szanowni Państwo,
Centralne Archiwum Wojskowe, wspólnie z Instytutem Polskim i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie, od trzech lat wydaje serię materiałów źródłowych pt. SGO „Polesie” w dokumentach i wspomnieniach. więcej...

Wszystkie aktualności

Apel o przekazywanie pamiątek i archwaliów


Wszystkie aktualności
Informacja dla uczestników
działań pokojowych i stabilizacyjnych
poza granicami państwa


W związku z wejściem w życie ustawy o weteranach
działań poza granicami państwa uczestnicy działań pokojowych i stabilizacyjnych mogą zwracać się do CAW o wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzyskania statusu weterana.
Wszystkie aktualności

 

 

Dawna strona internetowa CAW dostępna jest pod adresem http://archiwumcaw.wp.mil.pl/