CAW
Strona główna
Piątek, 27 marca 2015 r.
Change version

Dawna strona internetowa CAW dostępna jest pod adresem http://archiwumcaw.wp.mil.pl/

 

Szanowni Użytkownicy!

 

Informujemy, że od 1 marca bieżącego roku zmieniły się numery telefonów Archiwum - wprowadzono numery 9-cyfrowe zamiast dotychczasowych 7-cyfrowych.
Nowa numeracja polega na dodaniu prefiksu 261 zamiast pierwszej cyfry (6) w dotychczasowych numerach telefonów.
 
Nowy numer telefonu do Informacji Archiwalnej to: 261-814-584, natomiast do Pracowni Udostępniania Akt: 261-813-192.

 

Szanowni Państwo!

 

W związku z otrzymaną od inwestora, Stołecznego Zarządu Infrastruktury, informacją, iż remont budynku archiwum nie zostanie zakończony w zaplanowanym terminie, podjąłem decyzję o czasowym uruchomieniu Pracowni Udostępniania Akt i Informacji Archiwalnej dla użytkowników indywidualnych w dotychczasowych pomieszczeniach. Nastąpi to z dniem 19 stycznia 2015 r.

 

Pragnę podkreślić, że uruchomienie pracowni odbywa się kosztem znacznego pogorszenia i tak bardzo trudnych warunków pracy archiwistów.

 

Z tego względu proszę o wyrozumiałość dla ograniczeń w dostępie do zasobu (przeniesionego częściowo na czas remontu do innych obiektów) i utrudnień spowodowanych trwającymi pracami budowlanymi.


Dyrektor
Centralnego Archiwum Wojskowego 


dr Andrzej Czesław Żak

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do śledzenia postępu prac remontowych i rozbudowy naszego archiwum

 

  
Szkolenia i kursy organizowane przez Wydział Kształtowania Zasobu Centralnego Archiwum Wojskowego w 2015 roku.
Wszystkie aktualności23 stycznia siedzibę Centralnego Archiwum Wojskowego odwiedził Jego Ekscelencja ks. biskup Józef Guzdek
Wszystkie aktualnościW zasobie Centralnego Archiwum Wojskowego zachowały się najcenniejsze i największe zbiory archiwaliów dotyczących Legionów Polskich. Materiały zgromadzone w 30. różnych zespołach i kolekcjach liczą prawie 200 metrów bieżących.
Wszystkie aktualnościZ okazji 70. rocznicy wybuchu powstania rozpoczynamy publikację dokumentów przedstawiających heroiczne zmagania oddziałów Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych powstańczej Warszawy z niemieckim okupantem.
Wszystkie aktualnościUdostępniamy Państwu inwentarze Kolekcji WKA zawierającej kopie dokumentów z archiwów rosyjskich, białoruskich, litewskich i ukraińskich ukazujących losy żołnierzy i formacji polskich na terytorium ZSRR w II wojnie światowej.
Wszystkie aktualności


Centralne Archiwum Wojskowe rozpoczyna publikację zdigitalizowanych dokumentów Legionów Polskich. Pierwsza partia materiałów z zespołu akt Komendy Legionów Polskich (Dowództwa Polskiego Korpusu Posiłkowego) 1914-1918 jest już dostępna na naszej stronie internetowej.
Wszystkie aktualności
Wydarzenia kampanii wrześniowej 1939

Szanowni Państwo,
Centralne Archiwum Wojskowe w ramach wydawnictw źródłowych stara się za pomocą dokumentacji aktowej oraz relacji naocznych świadków i uczestników, odtworzyć poszczególne wydarzenia kampanii wrześniowej 1939. Niestety materiał aktowy znajdujący się w zasobie CAW, w wyniku działań wojennych, nie jest pełny.
Dlatego zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich osób posiadających dokumenty, zdjęcia, wspomnienia dotyczące wydarzeń wrześniowych 1939 r. lub informacje na temat samych uczestników, o kontakt z redakcją CAW tel. 22 68 13 122, e-mail: redakcja.caw@wp.mil.pl.

Wszystkie aktualności31 maja 2013 r. rozpoczynamy udostępnianie w formie cyfrowej zdigitalizowanych akt grupy zespołów Powstań Górnośląskich w formacie wielostronicowych plików pdf (431 113 stron dokumentów). Wszystkich zainteresowanych historią powstań śląskich serdecznie zapraszam na stronę.

dr Andrzej Czesław Żak


Wszystkie aktualności

Apel o przekazywanie pamiątek i archwaliów


Wszystkie aktualności
Informacja dla uczestników
działań pokojowych i stabilizacyjnych
poza granicami państwa


W związku z wejściem w życie ustawy o weteranach
działań poza granicami państwa uczestnicy działań pokojowych i stabilizacyjnych mogą zwracać się do CAW o wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzyskania statusu weterana.

Wszystkie aktualności

 

 

Liczba odsłon od maja 2012 r.     stat4u