CAW
Strona główna
Niedziela, 7 lutego 2016 r.
Change version


Komunikat Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej

do Spraw Reformy Archiwów Wojskowych i p.o. dyrektora CAW

 
Warszawa-Rembertów, 05 lutego 2016 r.
 

W dniu 5 lutego 2016 r. Pełnomocnik MON do Spraw Reformy Archiwów Wojskowych dr hab. Sławomir Cenckiewicz złożył w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – IPN zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na nie przekazaniu akt personalnych żołnierzy wojskowych organów bezpieczeństwa przechowywanych w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego do zasobu archiwalnego IPN, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2014 r., poz. 1075). Chodzi o akta personalne żołnierzy Zarządu II Sztabu Generalnego - Marka Dukaczewskiego (sygn. CAW 2344/12/1), Zdzisława Żyłowskiego (Sygn. CAW 1921/03/753) i Czesława Wawrzyniaka (sygn. CAW 1912/02/52). 


Aktualnie trwa audyt w wojskowej sieci archiwalnej, który obejmuje m.in. weryfikację procesu przekazywania akt wojskowych organów bezpieczeństwa PRL do zasobu IPN.

 

 

 Komunikat Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej

do Spraw Reformy Archiwów Wojskowych i p.o. dyrektora CAW

 
Warszawa-Rembertów, 01 lutego 2016 r.
Nawiązując do komunikatu MON z 29 stycznia br. i licznych doniesień medialnych na temat odnalezionych w Centralnym Archiwum Wojskowym akt personalnych oficerów komunistycznego wywiadu wojskowego (Zarządu II Sztabu Generalnego), informuję,że akta Marka Dukaczewskiego (b. szefa WSI), Zdzisława Żyłowskiego (szefa Oddziału „Y” nadzorującego osobiście m.in. działalność dyrektora generalnego FOZZ) i Czesława Wawrzyniaka (pierwszego Szefa WSI) trafią w najbliższym czasie do Instytutu Pamięci Narodowej. Robocze spotkanie z przedstawicielami IPN w tej sprawie zaplanowano na najbliższe dni.
 

Odnalezione w CAW akta żołnierzy Zarządu II są głównymi aktami personalnymi tych oficerów, które tylko w części pokrywają się z ich dokumentacją osobową udostępnianą w archiwum IPN.

  

dr hab. Sławomir Cenckiewicz

 Komunikat Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej

do Spraw Reformy Archiwów Wojskowych i p.o. dyrektora CAW


Warszawa-Rembertów, 29 stycznia 2016 r.
W związku z informacją przekazaną Ministrowi Obrony Narodowej przez Pełnomocnika ds. Reformy Archiwów Wojskowych dr. hab. Sławomira Cenckiewicza, że w Centralnym Archiwum Wojskowym znaleziono akta personalne żołnierzy Zarządu II Sztabu Generalnego (w tym m. in. Marka Dukaczewskiego) podlegające przekazaniu do IPN, minister Antoni Macierewicz zapewnia, że wszystkie archiwalia, o których traktuje ustawa o IPN z 18 października 2007 r. (Dz.U.2013.1388, Art. 29a. 1.) zgodnie z prawem zostaną niezwłocznie przekazane do archiwum IPN.

 

 Komunikat Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej

do Spraw Reformy Archiwów Wojskowych i p.o. dyrektora CAW


Warszawa-Rembertów, 29 stycznia 2016 r.
W związku z dużym zainteresowaniem Kolekcją Akt Personalnych i Odznaczeniowych podjąłem decyzję o rozpoczęciu digitalizacji kartoteki ewidencyjnej Kolekcji. Efektem prowadzonych prac będzie umieszczenie jej elektronicznej wersji na stronie internetowej archiwum.

Digitalizacja będzie realizowana we współpracy z Biurem Udostępniania i Archiwizacji Dokumentacji Instytutu Pamięci Narodowej.

Zaplanowane prace zostały podzielone na kilka etapów, co będzie skutkowało czasowymi ograniczeniami w dostępie do poszczególnych jej części. Informacje o bieżących ograniczeniach i postępie prac będzie można uzyskać pod numerem telefonu Pracowni Informacji Archiwalnej.

  

dr hab. Sławomir Cenckiewicz

 Komunikat Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej

do Spraw Reformy Archiwów Wojskowych i p.o. dyrektora CAW


Warszawa-Rembertów, 27 stycznia 2016 r.
W dniu 27 stycznia 2016 r. p.o. Dyrektora CAW dr hab. Sławomir Cenckiewicz zwolnił z pracy zastępcę dyrektora CAW dr. Andrzeja Wesołowskiego.

 

dr hab. Sławomir Cenckiewicz

 


W dniu 22 stycznia br. Pełnomocnik ds. Reformy Archiwów Wojskowych i p.o. Dyrektora CAW dr hab. Sławomir Cenckiewicz wizytował Archiwum Wojskowe w Toruniu. Czasowo p.o. dyrektora Archiwum Wojskowego w Toruniu ppłk Jakub Brzeziński zapoznał S. Cenckiewicza z funkcjonowaniem placówki i przybliżył wiedzę o zasobie archiwalnym.


Pośród wielu ciekawych źródeł do dziejów LWP przechowywanych w Archiwum Wojskowym w Toruniu znajdują się dokumenty z okresu zasadniczej służby wojskowej bł. ks. Jerzego Popiełuszki - siłą wcielonego do LWP w ramach represji stosowanych wobec duchowieństwa Kościoła katolickiego.   

 Komunikat Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej

do Spraw Reformy Archiwów Wojskowych i p.o. dyrektora CAW


Warszawa-Rembertów, 19 stycznia 2016 r.
Konsekwentnie realizując podjęte zobowiązania wobec Ministra Obrony Narodowej zdecydowałem o zmianie regulaminów udostępniania w archiwach wojskowych tj.: w Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej, Archiwum Sił Powietrznych, Archiwum Wojskowym w Oleśnicy, Archiwum Wojskowym w Toruniu i Archiwum Marynarki Wojennej.

Moim dążeniem jest aby placówki te były dostępne dla badaczy historii wojskowości w takim samym zakresie jak to ma obecnie miejsce w Centralnym Archiwum Wojskowym.

 

dr hab. Sławomir Cenckiewicz

 Komunikat Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej

do Spraw Reformy Archiwów Wojskowych i p.o. dyrektora CAW


Warszawa-Rembertów, 18 stycznia 2016 r.
W dniu 18 stycznia 2016 r.  p. o. Dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego dr hab. Sławomir Cenckiewicz powołał mgr. Stanisława Sokoła na stanowisko zastępcy dyrektora.

 

dr hab. Sławomir Cenckiewicz

 Komunikat Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej

do Spraw Reformy Archiwów Wojskowych i p.o. dyrektora CAW


Warszawa-Rembertów, 15 stycznia 2016 r.
W dniu 4 stycznia 2016 r. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz powierzył mi obowiązki Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Reformy Archiwów Wojskowych oraz pełniącego obowiązki dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego.

 

 

dr hab. Sławomir Cenckiewicz

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Reformy Archiwów Wojskowych

p.o. Dyrektora CAW

 

 

Szanowni Państwo!

 

W związku z realizacją przepisów wynikających z Decyzji nr 21/MON z dnia 10.02.2012 r. (Dz. Urz. MON 2012 r. poz. 33) regulującej zasady przebywania cudzoziemców na terenie instytucji wojskowych, osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zobowiązane są przedłożyć wraz ze Zgłoszeniem użytkownika wniosek w postaci Załącznika do Zgłoszenia. Zgłoszenie wraz z załącznikiem należy przesłać co najmniej 3 tygodnie przed planowaną wizytą w Centralnym Archiwum Wojskowym.

 

 

 

  11 stycznia 2016 r. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz spotkał się w Rembertowie z kadrą kierowniczą Centralnego Archiwum Wojskowego. Było to pierwsze spotkanie z nowym kierownictwem placówki.Zgodnie z decyzją szefa MON, 4 stycznia na stanowisko pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. reformy archiwów wojskowych oraz pełniącego obowiązki dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego został powołany dr hab. Sławomir Cenckiewicz.Wszystkie aktualnościW poniedziałek 4 stycznia 2016 r. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz powołał dr. hab. Sławomira Cenckiewicza na stanowisko Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Reformy Archiwów Wojskowych oraz pełniącego obowiązki dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego.

Wszystkie aktualności
Centralne Archiwum Wojskowe udostępniło na stronie internetowej bazę danych dotyczącą akt żołnierzy PSZ na Zachodzie, poległych i zmarłych w czasie II wojny światowej i tuż po jej zakończeniu.

Wszystkie aktualnościW zasobie Centralnego Archiwum Wojskowego zachowały się najcenniejsze i największe zbiory archiwaliów dotyczących Legionów Polskich. Materiały zgromadzone w 30. różnych zespołach i kolekcjach liczą prawie 200 metrów bieżących.

Wszystkie aktualności
Wydarzenia kampanii wrześniowej 1939

Szanowni Państwo,
Centralne Archiwum Wojskowe w ramach wydawnictw źródłowych stara się za pomocą dokumentacji aktowej oraz relacji naocznych świadków i uczestników, odtworzyć poszczególne wydarzenia kampanii wrześniowej 1939. Niestety materiał aktowy znajdujący się w zasobie CAW, w wyniku działań wojennych, nie jest pełny.
Dlatego zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich osób posiadających dokumenty, zdjęcia, wspomnienia dotyczące wydarzeń wrześniowych 1939 r. lub informacje na temat samych uczestników, o kontakt z redakcją CAW tel. 261 813 122, e-mail: redakcja.caw@wp.mil.pl.

Wszystkie aktualności


Szanowni Państwo,
Centralne Archiwum Wojskowe, wspólnie z Instytutem Polskim i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie, od trzech lat wydaje serię materiałów źródłowych pt. SGO „Polesie” w dokumentach i wspomnieniach. więcej...

Wszystkie aktualności

Apel o przekazywanie pamiątek i archwaliów


Wszystkie aktualności
Informacja dla uczestników
działań pokojowych i stabilizacyjnych
poza granicami państwa


W związku z wejściem w życie ustawy o weteranach
działań poza granicami państwa uczestnicy działań pokojowych i stabilizacyjnych mogą zwracać się do CAW o wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzyskania statusu weterana.
Wszystkie aktualności

 

 

Dawna strona internetowa CAW dostępna jest pod adresem http://archiwumcaw.wp.mil.pl/