CAW
Kontakt
Czwartek, 26 maja 2016 r.
Change version

Centralne Archiwum Wojskowe

ul. Pontonierów 2A

00-910 WARSZAWA

 

 

Dyrektor CAW  tel. 261-81-31-44 (sekretariat)

 

Zastępca dyrektora CAW  tel. 261-81-37-00

 

Starszy Kustosz - zastępca dyrektora CAW  tel. 261-81-38-65

 

Kancelaria tel. 261-81-46-37, fax 261-81-37-49

 

 e-mail: caw@wp.mil.pl

 

Informacja Archiwalna tel. 261-81-45-84 e-mail: informacja.caw@wp.mil.pl

 

Pracownia Udostępniania Akt tel. 261-81-31-92

 

Nadzór archiwalny tel. 261-81-32-71 e-mail: sekcja.nadzoru.caw@wp.mil.pl

 

webmaster: e.wyrzykowska@wp.mil.pl