CAW
Wojskowe Teki Archiwalne t. 3
Niedziela, 27 maja 2018 r.
Change version

Polska obrona przeciwlotnicza 1939

 

CZĘŚĆ 1: Opracowania i dokumenty

Wstęp

Zbigniew Moszumański, Artyleria przeciwlotnicza Wojska Polskiego w latach 1920–1939
I. Powstanie i organizacja artylerii przeciwlotniczej Wojska Polskiego
II. Jednostki artylerii przeciwlotniczej
III. W przeddzień wojny
Jan Tarczyński, Samochodowa artyleria przeciwlotnicza w Wojsku Polskim 1920–1939
I. Wstęp
II. Samochodowe działa przeciwlotnicze w armiach państw uczestników I wojny światowej
III. Początki artylerii samochodowej w Wojsku Polskim. Udział w wojnie polsko-bolszewickiej
IV. Utworzenie i rozwój organizacyjny 1 pułku artylerii przeciwlotniczej
V. Regulaminy i instrukcje prowadzenia obrony przeciwlotniczej
VI. Zakończenie
Załącznik 1. Stan 1 dywizjonu artylerii przeciwlotniczej samochodowego w dniu 1 IX 1939 r.
Załącznik 2. Podział sprzętu motorowego 1 dywizjonu artylerii przeciwlotniczej samochodowego z rozbiciem na typy i marki
Załącznik 3. Sylwetki wybranego taboru motorowego 1 dywizjonu artylerii przeciwlotniczej
samochodowego we wrześniu 1939 r.

Dokumenty
1. 1936, 29 stycznia. Fragment konceptu referatu Oddziału I Sztabu Głównego dla szefa Sztabu Głównego pt. „Artyleria przeciwlotnicza – stan obecny i dotychczasowe uchwały KSUS”
2. 1936, 10 listopada. Projekt organizacji artylerii przeciwlotniczej dowódcy 11 Grupy Artylerii płk. dr. Romana Odzierzyńskiego, L.dz.924/Tj.Nr.112
3. 1936, 7 grudnia. Fragment referatu na posiedzenie Komitetu ds. Uzbrojenia i Sprzętu pt. „Rozbudowa opl”, L.99.mob.(d)
4. 1937, Oddział I Sztabu Głównego. Zestawienie kompanii ckm przeciwlotniczych typu B .
5. 1937, Inspektorat Obrony Powietrznej Państwa. Zestawienie ckm dla potrzeb opl kraju
6. 1937, 18 października. Pismo dyrekcji Państwowych Zakładów Tele- i Radiotechnicznych do Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej OK I (Warszawa) płk. Maksymiliana Marszałka w sprawie produkcji sprzętu dla potrzeb obrony przeciwlotniczej
7. 1938, 12 lutego. Fragmenty opinii Komisji Instytutu Technicznego Uzbrojenia dotyczącej prób nkm kal. 20 mm Oerlikona (I.La.S.) i Madsena przeprowadzonych w czasie od 12 XI 1937 r. do 31 I 1938 r.
8. 1938, 25 marca. Referat do organizacji służby dozorowania opracowany przez Inspektorat Obrony Powietrznej Państwa
9. 1938, 23 marca. Notatka Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej MSWojsk. w sprawie wystawienia jednostek artylerii przeciwlotniczej („wariant B”)
10. 1938, kwiecień. Wytyczne Inspektora Obrony Powietrznej Państwa w sprawie alarmowania w obronie przeciwlotniczej
11. 1938, 13 czerwca. Pismo zastępcy Szefa Sztabu Głównego gen. bryg. Tadeusza Malinowskiego do Inspektora Obrony Powietrznej Państwa zawierające uwagi do projektu zarządzenia dotyczącego opl na wypadek zaistnienia stanu zagrożenia, L.198/S/Lotn.tj.
12. 1938, 26 lipca. Pismo Szefa Sztabu Głównego gen. bryg. Wacława Stachiewicza do Ministra Spraw Wojskowych w sprawie meldunków o przypadkach naruszenia granic przez samoloty obce, L.dz. 26073/II tj.
13. 1938, 28 września. Meldunek sytuacyjny obrony przeciwlotniczej Inspektora Obrony Powietrznej Państwa gen. bryg. dr. Józefa Zająca dla Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych
14. 1938, 2 października. Meldunek sytuacyjny obrony przeciwlotniczej Dowództwa Obrony Przeciwlotniczej MSWojsk.
15. 1938, 7 października. Pismo Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej MSWojsk. gen. bryg. dr. Józefa Zająca w sprawie stanu przygotowań poszczególnych Okręgów Korpusów do obrony przeciwlotniczej, L.dz. 2573/tj.I
16. 1938, 15 października. Meldunek Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej MSWojsk. gen. bryg. dr, Józefa Zająca do Szefa Sztabu Głównego w sprawie kompanii ckm przeciwlotniczych typu B, L.dz.2683/tj.
17. 1938, 23 listopada. Meldunek Inspektora Obrony Powietrznej Państwa o osiągnięciach w dziedzinie środków czynnych obrony przeciwlotniczej okresie 1937/38, zał. 1 do pisma do Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, L.5949/tj./38
18. [1938], Inspektorat Obrony Powietrznej Państwa. Fragment Instrukcji określającej zasady organizacji służby dozorowania
19. 1939, 25 stycznia. Fragmenty „Instrukcji mobilizacyjnej dla dowódców jednostek mobilizujących”, dodatek nr 2. Brązowe jednostki artylerii przeciwlotniczej i kompanie przeciwlotnicze km typu B, Sztab Główny – Oddział I, L.6600/mob.37
20. 1939, 29 stycznia. Pismo Inspektora Obrony Powietrznej Państwa gen. bryg. dr. Józefa Zająca do Inspektorów Armii i Generałów do prac przy GISZ, przesyłające do ich wiadomości instrukcje organizacji służby dozorowania oraz wytyczne obrony przeciwlotniczej w telekomunikacji, L.22/mob.39
21. 1939, 1 lutego. Notatka dla szefa Oddziału I Sztabu Głównego płk. dypl. Józefa Wiatra w sprawie harmonogramu dostaw dział przeciwpancernych i przeciwlotniczych dla Anglii i Holandii
22. 1939, 8 marca. Oddział I Sztabu Głównego. Brulion pisma do II Wiceministra Spraw Wojskowych w sprawie terminów dostaw dział przeciwlotniczych 75 mm i aparatów centralnych, L.204/mob./39
23. 1939, 14 marca. Referat Inspektora Obrony Powietrznej Państwa gen. bryg. dr. Józefa Zająca w sprawie produkcji i wyszkolenia oficerów artylerii przeciwlotniczej służby stałej, L.dz.1310/tj.39
24. 1939, 31 marca. Notatka Szefa Oddziału III Sztabu Głównego płk. dypl. Stanisława Kopańskiego dla szefa Sztabu Lotniczego do zadysponowania bateriami przeciwlotniczymi zmobilizowanymi dla dywizji piechoty
25. 1939, 31 marca. Oddział III Sztabu Głównego. Uzupełnienie notatki dla gen. bryg. Stanisława Ujejskiego
26. 1939, 6 kwietnia. Pismo Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej MSWojsk. w sprawie przyspieszenia szkolenia w bateriach armat plot 40 mm, L.dz.1346/II.tj.
27. 1939, 12 kwietnia. Meldunek zastępcy Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej MSWojsk. płk. dypl. Włodzimierza Ludwiga dla Inspektora Obrony Powietrznej Państwa w sprawie wykonania rozkazu postawienia w stan gotowości wybranych jednostek opl, L.206/mob./II
28. 1939, 13 kwietnia. Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych gen. dyw. Tadeusza Kasprzyckiego w sprawie przekazania Inspektorowi Obrony Powietrznej Państwa rozkazodawstwa w stosunku do jednostek organizacyjnych lotnictwa i artylerii przeciwlotniczej, L.3834/Org.tj.
29. 1939, 15 kwietnia. Meldunek Inspektora Obrony Powietrznej Państwa gen. bryg. dr. Józefa Zająca dla Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych w sprawie stanu przygotowań obrony przeciwlotniczej, L.301/mob.39
30. 1939, 20 kwietnia. Wytyczne Dowództwa Obrony Przeciwlotniczej MSWojsk. do szkoły ognia dla plutonów opl przemysłu wojennego, L.dz.197/Tj./II
31. 1939, 17 maja. Pismo Szefa Biura Przemysłu Wojennego płk. inż. Stanisława Witkowskiego w sprawie dalszego szkolenia plutonów opl zakładów przemysłowych, L.1167/I/tjn.
32. 1939, 20 maja. Pismo Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej MSWojsk. do dowódcy dywizjonu Szkoły Podchorążych Artylerii Przeciwlotniczej w sprawie list imiennych pracowników cywilnych zakładów przemysłu wojennego przeszkolonych przy sprzęcie 40 mm
33. 1939, 2 czerwca. Fragment wytycznych Inspektora Armii gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby
dla Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Armii „Poznań” w sprawie użycia lotnictwa i opl, L.dz.846/mob.
34. 1939, 10 czerwca, Poznań. Dowódca Obrony Przeciwlotniczej OK nr VII (Poznań). Plan obrony przeciwlotniczej czynnej Ośrodka Poznań na okres po zakończeniu mobilizacji, L.95.Mob.Opl
35. 1939, 27 czerwca. Oddział III Sztabu Głównego. Koncept pisma w sprawie zmian w zadysponowaniu baterii artylerii przeciwlotniczej, L.dz.480/III mob.
36. 1939, 6 lipca. Pismo Inspektora Armii gen. dyw. Juliusza Rómmla do szefa Sztabu Lotniczego w sprawach lotniczych i obrony przeciwlotniczej armii, L.94/6/III.Op.
37. 1939, 17 lipca. Koncept pisma szefa Sztabu Lotniczego Sztabu Głównego do Inspektora Armii gen. dyw. Juliusza Rómmla, będący odpowiedzią na jego pismo w sprawie lotnictwa i obrony przeciwlotniczej armii, L.dz.407/Mob.S.Lotn.39
38. 1939, 22 lipca. Zarządzenie Dowódcy Lotnictwa MSWojsk. gen. bryg. Władysława Kalkusa dotyczące zorganizowania zasadzek na samoloty niemieckie naruszające polską przestrzeń powietrzną, L.dz.4454/tj./Wyszk.
39. 1939, 22 lipca. Wytyczne dowódcy Armii „Łódź” dla Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Armii
40. 1939 [po 22 lipca]. Fragmenty „Planu użycia lotnictwa i opl” Armii „Łódź” dotyczące
organizacji obrony przeciwlotniczej wojsk i tyłów
41. 1939, 28 lipca. Pismo Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej MSWojsk. gen. bryg. dr. Józefa Zająca w sprawie reagowania na naruszenie granicy przez obce samoloty, L.dz.3766/tjn.I
42. 1939 [przed 28 lipca]. Miejsca mobilizacji baterii artylerii przeciwlotniczej Wielkich Jednostek, które miały być transportowane koleją
43. 1939, [przed 28 lipca]. Porównanie terminów mob. baterii przeciwlotniczych należących do 26 DP i Kresowej BK z terminami mob. oddziałów tych Wielkich Jednostek
44. 1939. Wytyczne dowódcy Armii „Łódź” dla dowódców Wielkich Jednostek w sprawie użycia lotnictwa towarzyszącego i środków obrony przeciwlotniczej
45. 1939, [sierpień]. Dowództwo Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Armii „Łódź”. Wyciąg z wytycznych mobilizacyjnych łączność i rozkazu organizacji łączności armii
46. 1939. Dowódca Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Kierownictwa Ćwiczeń „Warszawa”. Fragmenty planu użycia lotnictwa i obrony przeciwlotniczej
47. 1939. Kierownictwo Ćwiczeń „Warszawa”. Fragment wytycznych użycia lotnictwa towarzyszącego i środków obrony przeciwlotniczej dla dowódców Wielkich Jednostek
48. 1939. Kierownictwo Ćwiczeń „Warszawa”. Wytyczne użycia środków opl czynnej
49. 1939. Dowództwo Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Armii „Poznań”. Ogólne zasady wyposażenia, dysponowania i użycia taktycznego środków czynnych opl (załącznik nr 5 do planu użycia lotnictwa i opl armii)
50. 1939 [po 15 maja]. Dowódca Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Armii „Poznań”. Fragmenty planu użycia lotnictwa i obrony przeciwlotniczej w pierwszym okresie działań osłonowych, zał. do L.1938/mob.lotn.39
51. 1939. Fragmenty planu użycia lotnictwa i obrony przeciwlotniczej SGO „Narew”
52. 1939, Wyciąg z planu działania SGO „Narew” – Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej
53. 1939. Wytyczne dowódcy SGO „Narew” dla dowódców Wielkich Jednostek w sprawie użycia lotnictwa towarzyszącego i środków obrony przeciwlotniczej
54. 1939, 22 sierpnia, godz. 18.00. Fragment meldunku sytuacyjnego dowódcy Wołyńskiej Brygady Kawalerii o przelocie samolotu niemieckiego nad stanowiskami brygady
55. 1939, 18 sierpnia. Pismo I zastępcy Dowódcy Lotnictwa MSWojsk. do dowódcy 2 pułku lotniczego w Krakowie, płk. pil. Edwarda Lewandowskiego, dotyczące akcji lotnictwa myśliwskiego przeciwko samolotom niemieckim, L.dz. 5072/Wyszk.Tjn.
56. 1939, 24 sierpnia, Poznań. Odpis pisma Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej OK VII (Poznań) do dowódcy 7 dywizjonu artylerii przeciwlotniczej płk. Romualda Kohutnickiego w związku z zajęciem stanowisk ogniowych, L.dz.1096/tj.Opl
57. 1939, 24 sierpnia, Poznań. Rozkaz dzienny nr 66 dowódcy 7 dywizjonu artylerii przeciwlotniczej
58. 1939, 25 sierpnia. Referat dla Szefa Oddziału I Sztabu Głównego do pisma L.4799/mob. w sprawie przesunięcia nadwyżek materiałowych powstałych po zmobilizowaniu 13 samodzielnej baterii artylerii przeciwlotniczej w Równem
59. 1939, 25 sierpnia. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy Wołyńskiej BK płk. dypl. Juliana Filipowicza dotyczący użycia baterii obrony przeciwlotniczej
60. 1939, 26 sierpnia. Pismo Komendy Garnizonu w Kaliszu podające treść wytycznych otrzymanych od Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej OK VII (Poznań), L.292/tjn.
61. 1939, 28 sierpnia, godz. 17.20. Telegram Inspektora Armii gen. dyw. Juliusza Rómmla do szefa Sztabu Głównego w sprawie przesunięć zmobilizowanych jednostek lotnictwa i obrony przeciwlotniczej
62. 1939, [sierpień]. Karnet opl czynnej punktu wyładowczego Piotrków Trybunalski dla dowódcy baterii przeciwlotniczej typu A dywizji piechoty
63. 1939, [sierpień]. Karnet obrony przeciwlotniczej czynnej punktu wyładowczego Rozprza
64. 1939, 28 sierpnia, godz. 18.25. Fragment meldunku sytuacyjnego dowódcy Wołyńskiej Brygady Kawalerii płk. dypl. Juliana Filipowicza do dowódcy Armii „Łódź”
65. 1939, koniec sierpnia. Fragment rozkazu bojowego dowódcy I batalionu 66 pp (16 DP, Armia „Pomorze”) do obrony doliny rzeki Osy dotyczący organizacji obrony przeciwlotniczej
66. 1939, 31 sierpnia. Fragment ogólnego rozkaz operacyjnego dowódcy 10 Dywizji Piechoty (Armia „Łódź”) gen. bryg. Franciszka Dindorf-Ankowicza dotyczący obrony przeciwlotniczej
67. 1939, 30 sierpnia, godz. 3.00, Mełno. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy 16 Dywizji Piechoty (Armia „Pomorze”) płk. dypl. Stanisława Świtalskiego, L.7/5/op
68. 1939, 31 sierpnia. Fragment meldunku sytuacyjnego dowódcy 28 Dywizji Piechoty gen. bryg. Władysława Bończy-Uzdowskiego dotyczący obrony przeciwlotniczej rejonu wyładowania Dywizji
69. 1939, 31 sierpnia, Toruń. Pismo Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej OK VIII (Toruń) ppłk. Wiktora Szandorowskiego w sprawie warunków otwierania ognia do samolotów niemieckich, L.144667/ tjn.opl
70. 1939, sierpień [31]. Rozkaz bojowy nr 2 dowódcy 2 morskiego dywizjonu artylerii przeciwlotniczej kpt. mar. Mariana Wojcieszka
71. 1939, 31 sierpnia, Warszawa. Telegram Szefa Sztabu Lotniczego gen. bryg. obs. Stanisława Ujejskiego do dowódców zgrupowania myśliwskiego i bombowego w sprawie ograniczenia przelotów oraz informowania o nich zbiornic dozorowania, L.706/mob./S.Lot.39
72. 1939, 31 sierpnia, godz. 9.54, Warszawa. Telegram Szefa Sztabu Lotniczego gen. bryg. obs. Stanisława Ujejskiego do dowódcy SGO „Narew” sprawie ograniczenia przelotów samolotów oraz informowania o nich zbiornic dozorowania, L.706/mob./S.Lot.39
73. 1939, 31 sierpnia, godz. 14.00. Rozkaz bojowy nr 1 dowódcy 1 samochodowego dywizjonu artylerii przeciwlotniczej mjr. Alfonsa Fenglera, L.1/tj./opl
74. 1939, sierpień. Załącznik do rozkazu operacyjnego cz. I dowódcy Brygady Pościgowej płk. pil. Stefana Pawlikowskiego – współpraca z artylerią przeciwlotniczą, L.1/1/Op.
75. 1939, 1 września. Pismo Inspektora Obrony Powietrznej Państwa gen. bryg. dr. Józef Zająca do ministrów w sprawie przekazania agend obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Kraju, L.5139/tj.39
76. 1939, 1 września, godz. 14.00. Zarządzenie Naczelnego Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej dla dowódcy Armii „Łódź” w sprawie oszczędzania amunicji przeciwlotniczej, L.713/tajne
77. 1939, 1 września, Brześć n. Bugiem. Meldunek delegata Sztabu Lotniczego Sztabu Głównego ppłk. pil. Bronisława Wojtarowicza o skutkach nalotów niemieckich na lotnisko Małaszewicze
78. 1939, 1 września, godz. 14.00, Ościsłowo. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy 8 Dywizji Piechoty (Armia „Modlin”) płk. dypl. Teodora Furgalskiego, L.14/op.
79. 1939, 1 września, Trzcianka. Fragment rozkazu szczególnego dowódcy 8 Dywizji Piechoty płk. dypl. Teodora Furgalskiego do marszu, L.16/op.
80. 1939, 1 września, godz. 20.30, Wapno Nowe. Fragment rozkazu szczególnego dowódcy 26 Dywizji Piechoty (Armia „Poznań”) płk. dypl. Adama Brzechwy-Ajdukiewicza dla dowódcy 18 pułku piechoty, L.29/3/op.
81. 1939, 1 września. Fragment rozkazu dowódcy 2 Dywizji Piechoty Legionów płk. Jana Dojana-Surówki dotyczący obrony przeciwlotniczej czynnej
82. 1939, 1 września, Lwów. Fragment rozkazu dziennego nr 4 dowódcy II batalionu 19 pułku piechoty mjr. Józefa Kędzi dotyczący obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w transporcie kolejowym
83. 1939, 1 września, Brodnica. Odpis rozkazu dowódcy 67 pp (4 DP, Armia „Pomorze”) ppłk. Karola Kumunieckiego w sprawie obrony przeciwlotniczej pododdziałów rejonu pułku, L.201/opl, oraz zarządzenia dowódcy II batalionu pułku mjr. Mariana Tyborowskiego
84. 1939, 1 września, godz. 19.00, Toruń. Fragmenty meldunku sytuacyjnego Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Armii „Pomorze” płk. pil. Bolesława Stachonia dla Naczelnego Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej,, dotyczące działań lotnictwa niemieckiego, L.26/Op.lot.
85. 1939, 1 września, godz. 23. Fragment meldunku sytuacyjnego Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Armii „Modlin” płk. pil. Tadeusza Praussa dla Naczelnego Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej dotyczący działalności lotnictwa niemieckiego i obrony przeciwlotniczej na obszarze armii, L.4/op.
86. 1939, 1 września, godz. 7.30. Meldunek sytuacyjny Wydziału Bezpieczeństwa Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk.
87. 1939, 1 września, Warszawa. Zestawienie meldunków o nalotach niemieckich na obiekty kolejowe i transporty wojskowe dokonanych w dniu 1 września 1939 r. w godzinach rannych
88. 1939, 1 września, godz. 12.00. Meldunek sytuacyjny Wydziału Bezpieczeństwa Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk.
89. 1939, 1 września, godz. 14.30. Meldunek sytuacyjny Wydziału Bezpieczeństwa Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk.
90. 1939, 1 września, godz. 18.00. Meldunek sytuacyjny Wydziału Bezpieczeństwa Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk.
91. 1939, [1] września. Notatka podająca treść telefonicznego meldunku dowódcy OK III (Grodno) gen. bryg. Józefa Olszyny-Wilczyńskiego
92. 1939, 1 września, godz. 20.00. Meldunek sytuacyjny nr 1 Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej OK V (Kraków) płk. Mariana Ocetkiewicza
93. 1939, 1 września, godz. 21.00. Meldunek sytuacyjny Wydziału Bezpieczeństwa Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk.
94. 1939, 1 września, Toruń. Zarządzenie Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej OK VIII (Toruń) ppłk. Wiktora Szandorowskiego dotyczące oszczędzania amunicji przeciwlotniczej, L.14602/Tj.opl
95. 1939, [1] września, Toruń. Telefonogram Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej OK VIII (Toruń) ppłk. Wiktora Szandrowskiego do wojewody pomorskiego w sprawie meldunków o skutkach nalotów niemieckich
96. 1939, 1 września. Fragment rozkazu operacyjnego nr 2 (na dzień 2 września 1939 r.) Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Armii „Łódź” płk. Wacława Iwaszkiewicza, L.14/op.
97. 1939, 1 września. Fragment meldunku sytuacyjnego dowódcy 28 Dywizji Piechoty gen. bryg. Władysława Bończy-Uzdowskiego dla dowódcy Armii „Łódź”
98. 1939, 2 września. Komunikat informacyjny o działaniach lotnictwa niemieckiego w drugim dniu wojny
99. 1939, 2 września. Rozkaz organizacyjny obrony przeciwlotniczej na terenie Armii „Kraków” dowódcy Armii gen. bryg. Antoniego Szyllinga, L.dz.1022–11.Lotn.opl/op.
100. 1939, 2 września, godz. 18.00. Fragment meldunku sytuacyjnego Dowódcy i Obrony Przeciwlotniczej Armii „Kraków” płk. pil. Stefana Sznuka dla Naczelnego Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej dotyczący zaopatrzenia w amunicję przeciwlotniczą
101. 1939, 2 września, Toruń. Rozkaz dowódcy Armii „Pomorze” gen. dyw. Władysława Bortnowskiego w związku z częstymi przypadkami ostrzeliwania własnych samolotów, L.1/135/op.
102. 1939, 2 września, godz. 19.00, Toruń. Pismo szefa sztabu Armii „Pomorze” płk. dypl. dr. Ignacego Izdebskiego w związku z powtarzającymi się przypadkami ostrzeliwania własnych samolotów, L.29/lot.opl
103. 1939, 2 września, godz. 21.30. Zarządzenie dowództwa 25 Dywizji Piechoty, wydane przez szefa sztabu dywizji mjr. dypl. Edwarda Ostrowskiego w sprawie prowadzenia ognia do samolotów w związku z przypadkiem ostrzelania polskiego samolotu, L.10/26/op.
104. 1939, 2 września, godz. 0.40. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy 16 Dywizji Piechoty (Armia „Pomorze”) płk. dypl. Stanisława Świtalskiego do obrony, L.10/2/op.
105. 1939, 2 września, godz. 19.15. Zarządzenie dowódcy 15 Dywizji Piechoty (Armia „Pomorze”) gen. bryg. Zdzisława Przyjałkowskiego do przegrupowania, L.2/35/op.
106. 1939, 2 września. Fragment rozkazu dziennego dowódcy III batalionu 58 pp mjr. Albina Michalewskiego
107. 1939, 2 września. Meldunek Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej OK V (Kraków) płk. Mariana Ocetkiewicza
108. 1939, 2 września, godz. 0.30. Meldunek sytuacyjny Wydziału Bezpieczeństwa Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk.
109. 1939, 2 września, godz. 6.00, Toruń. Fragmenty meldunku sytuacyjnego Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Armii „Pomorze” płk. pil. Bolesława Stachonia dla Naczelnego Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej dotyczące działań lotnictwa niemieckiego, polskiej obrony przeciwlotniczej i poniesionych strat, L.26/op.lot.
110. 1939, 2 września. Zarządzenie Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Armii „Pomorze” dla Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej OK VIII (Toruń) w sprawie użycia 9 baterii plot, L.28/opl.tj.
111. 1939, 2 września, godz. 7.00. Dzienny meldunek sytuacyjny Wydziału Bezpieczeństwa Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk.
112. 1939, 2 września, godz. 15.00. Meldunek sytuacyjny Wydziału Bezpieczeństwa Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk.
113. 1939, wrzesień [2]. Wydział Informacyjny Dowództwa Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej. Zestawienie wiadomości z meldunków i sprawozdań dnia 1 i 2 IX
114. 1939, 2 września, Warszawa. Meldunek sytuacyjny komendanta Głównej Zbiornicy Dozorowania kpt. Stanisława Zmitrowicza o bombardowaniach
115. 1939 , 2 września, Warszawa. Dodatkowy meldunek sytuacyjny komendanta Głównej Zbiornicy Dozorowania kpt. Stanisława Zmitrowicza o działalności lotnictwa niemieckiego
116. 1939, 3 września. Odpis instrukcji dowódcy GO „Bielsko” gen. bryg. Mieczysława Boruty‑Spiechowicza w sprawie otwierania ognia do samolotów, L.845/5.II/tj.
117. 1939, 3 września. Ogólny rozkaz operacyjny nr 1 dowódcy Armii „Poznań” gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby, L.426/III
118. 1939, 3 września, godz. 24.00, Niedźwiedź. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy 16 DP płk. dypl. Zygmunta Bohusza-Szyszko do obrony rejonu Wąbrzeźna, L.11/3/op.
119. 1939, 3 września, godz. 23.45. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy 10 Dywizji Piechoty (Armia „Łódź”) gen. bryg. Franciszka Dindorf-Ankowicza
120. 1939, 3 września, godz. 13. Fragment rozkazu bojowego nr 2 dowódcy 4 pułku piechoty Legionów ppłk. Bronisława Laliczyńskiego do przegrupowania
121. 1939, 3 września. Fragment meldunku sytuacyjnego Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Armii „Modlin” płk. Tadeusza Praussa dotyczący działania obrony przeciwlotniczej
122. 1939, 3 września, godz. 8.00. Meldunek sytuacyjny Wydziału Bezpieczeństwa Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk. oraz meldunek dodatkowy za dzień poprzedni
123. 1939, 3 września, godz. 15.00. Meldunek sytuacyjny nr 12 Wydziału Bezpieczeństwa Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk.
124. 1939, 3 września, godz. 21.00. Meldunek sytuacyjny Wydziału Bezpieczeństwa Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk. nr 13
125. 3 września 1939, Warszawa. Informacja Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Kraju o skutkach bombardowań niemieckich w dniach 1 i 2 IX 1939 r.
126. 1939, 3 września, godz. 13.00, Toruń. Fragmenty meldunku sytuacyjnego Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Armii „Pomorze” płk. pil. Bolesława Stachonia dla Naczelnego Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej dotyczące działań polskiej obrony przeciwlotniczej w dniu 2 września, L.34/op.lot.
127. 1939, 3 września, Toruń. Fragmenty lotniczego komunikatu informacyjnego Dowództwa Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Armii „Pomorze” z dnia 2 września 1939 r., opracowanego przez szefa sztabu ppłk. pil. Stanisława Skarżyńskiego
128. 1939, 3 września, Warszawa. Meldunek sytuacyjny komendanta Głównej Zbiornicy Dozorowania kpt. Stanisława Zmitrowicza o bombardowaniach w dniu 2 IX 1939 r. (ciąg dalszy)
129. 1939, 3 września, Warszawa. Meldunek techniczny komendanta Głównej Zbiornicy Dozorowania kpt. Stanisława Zmitrowicza
130. 1939, 3 września, Warszawa. Meldunek sytuacyjny komendanta Głównej Zbiornicy Dozorowania kpt. Stanisława Zmitrowicza
131. 1939, 3 września. Meldunek sytuacyjny DOK IX (Brześć n. Bugiem) za dzień poprzedni, przekazany przez Dowódcę Obrony Przeciwlotniczej OK IX płk. dr. Jerzego Trojanowskiego, L.10373/Tj.
132. 1939, 3 września, godz. 16.40, Kutno. Telegram delegata Szefostwa Komunikacji Wojskowych w Kutnie ppłk. dypl. w st. spocz. Bronisława Radziejowskiego o zbombardowaniu tego węzła
133. 1939, 4 września, Warszawa. Telegram Naczelnego Dowódcy Lotnictwa i Obrony Obrony Przeciwlotniczej gen. bryg. dr. Józefa Zająca do dowódców lotnictwa i obrony przeciwlotniczej armii i SGO „Narew”
134. 1939, 4 września, Warszawa. Informacja Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Kraju o bombardowaniach niemieckich w dniach 1–3 IX 1939 r.
135. 1939, 3 września, Warszawa. Meldunek sytuacyjny (techniczny) komendanta Głównej Zbiornicy Dozorowania kpt. Stanisława Zmitrowicza
136. 1939, 4 września, godz. 5.00. Meldunek sytuacyjny dowódcy OK II (Lublin) gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego, L.7190/tj.
137. 1939, 4 września, godz. 21.05. Meldunek sytuacyjny DOK IX (Brześć n. Bugiem) nadany przez szefa sztabu OK płk. dypl. Mikołaja Łapickiego
138. 1939, 4 września. Rozkaz dowódcy Armii „Poznań” gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w sprawie oddawania pod sąd sprawców ostrzeliwania własnych samolotów, L.960/II.tj.
139. 1939, 4 września. Warszawa. Fragment rozkazu wewnętrznego tajnego nr 4 komendanta Kwatery Głównej Naczelnego Wodza ppłk. dypl. Adama Mniszka w sprawie przestrzegania zasad obrony przeciwlotniczej
140. 1939, 4 września, godz. 15.00, Kabat. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy 15 Dywizji Piechoty (Armia „Pomorze”) gen. bryg. Zdzisława Przyjałkowskiego do obrony, L.7/4/op.
141. 1939, 4 września, godz. 2.30, Łęgnowo. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy 27 Dywizji Piechoty (Armia „Pomorze”) gen. bryg. Juliusza Drapelli do obrony, L.1/op.
142. 1939, 4 września, godz. 17.30, Izbica. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego nr 2 dowódcy Armii „Poznań” gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby, L.475/III
143. 1939, 4 września, folwark Smolina. Ogólny rozkaz operacyjny dowódcy 25 Dywizji Piechoty (Armia „Poznań”) gen. bryg. Franciszka Altera do obrony przedmościa Koło, L.12/10/op.
144. 1939, 4 września, godz. 0.30, Góra k. Żnina, Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy 26 Dywizji Piechoty (Armia „Poznań”) płk. dypl. Adama Brzechwy-Ajdukiewicza, L.14/5/Op.
145. 1939, 4 września, Winna Góra. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii (Armia „Poznań”) gen. bryg. Romana Abrahama do obrony linii Warty
146. 1939, 4 września, Szczepanowo. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy
26 Dywizji Piechoty płk. dypl. Adama Brzechwy-Ajdukiewicza, L.5/6/op.
147. 1939, 4 września, Toruń. Fragmenty lotniczego komunikatu informacyjnego Dowództwa Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Armii „Pomorze” z dnia 3 września 1939 r. opracowanego przez szefa sztabu ppłk. pil. Stanisława Skarżyńskiego
148. 1939, 4 września, godz. 8.00. Telegram zawierający meldunek sytuacyjny Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Armii „Modlin” płk. pil. Tadeusza Praussa dla Naczelnego Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej
149. 1939, 4 września, godz. 19.25. Telegram zawierający meldunek sytuacyjny Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Armii „Modlin” płk. pil. Tadeusza Praussa dla Naczelnego Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej
150. 1939, 4 września. Fragment komunikatu informacyjnego Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Armii „Modlin” płk. pil. Tadeusza Praussa dotyczący działania obrony przeciwlotniczej
151. 1939, 4 września. Meldunek sytuacyjny Wydziału Bezpieczeństwa Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk. nr 14
152. 1939, 4 września, godz. 14.00. Meldunek sytuacyjny Wydziału Bezpieczeństwa Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk. nr 15
153. 1939, 4 września, godz. 14.00. Meldunek sytuacyjny „B” Wydziału Bezpieczeństwa Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk.
154. 1939, 4 września, godz.16.00. Meldunek uzupełniający do meldunku sytuacyjnego nr 15 Wydziału Bezpieczeństwa Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk.
155. 1939, 4 września, godz. 20.00. Meldunek sytuacyjny nr 15 Wydziału Bezpieczeństwa Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk.
156. 1939, 4 września, godz. 22.00. Meldunek sytuacyjny „B” nr 5 Wydziału Bezpieczeństwa Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk.
157. 1939, 4 września, godz. 14.10, Warszawa. Doraźny meldunek sytuacyjny nr 55 Wydziału Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
158. 1939, 4 września, godz. 18. Doraźny meldunek sytuacyjny nr 56 Wydziału Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
159. 1939, 4 września, Warszawa. Meldunek sytuacyjny komendanta Głównej Zbiornicy Dozorowania kpt. Stanisława Zmitrowicza o działalności lotnictwa niemieckiego w dniach 3–4 IX 1939 r.
160. 1939, 4 września, godz. 10.15, Warszawa. Meldunek Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Kraju
161. 1939, 4 września, Warszawa. Meldunek sytuacyjny komendanta Głównej Zbiornicy Dozorowania kpt. Stanisława Zmitrowicza
162. 1939, 4/5 września, Warszawa. Meldunek sytuacyjny komendanta Głównej Zbiornicy Dozorowania kpt. Stanisława Zmitrowicza (ciąg dalszy)
163. 1939, 4 września, Lublin. Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej OK II (Lublin), płk. Jana Załuski
164. 1939, 5 września. Fragmenty meldunku sytuacyjnego Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Armii „Pomorze” płk. pil. Bolesława Stachonia dla Naczelnego Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej dotyczące działań polskiej obrony przeciwlotniczej w dniu 4 września 1939 r., L.34/op.lot.
165. 1939, 5 września. Fragment rozkazu dowódcy 55 pułku piechoty (14 DP, Armia „Poznań”) płk. Władysława Wiecierzyńskiego dotyczący przestrzegania zasad obrony przeciwlotniczej
166. 1939, 5 września, godz. 11.20. Rozkaz szczególny dowódcy Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej płk. dypl. Stefana Roweckiego, dla dowódcy pułku strzelców pieszych ppłk. dypl. Zenona Wzacnego i kpt. Romana Kani w sprawie podporządkowania im fabrycznych plutonów opl, L.13/op.
167. 1939, 5 września, godz. 11.20. Rozkaz dowódcy Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej płk. dypl. Stefana Roweckiego dla dowódcy baterii motorowej nr 7 kpt. Stanisława Marczaka, L.15/op.
168. 1939, 5 września, godz. 13.30. Meldunek sytuacyjny Wydziału Bezpieczeństwa Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk.
169. 1939, 5 września. Meldunek sytuacyjny Wydziału Bezpieczeństwa Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk.
170. 1939, 5 września, godz. 19.00. Meldunek sytuacyjny dowódcy OK III (Grodno) gen. bryg. Józefa Olszyny-Wilczyńskiego nr 8, L.dz.2750/bezp.tj.
171. 1939, 5 września, godz. 21.45, Lwów. Meldunek sytuacyjny Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej OK VI (Lwów) płk. Leona Dębskiego na dzień 5 IX godz. 20, L.7584/tj.opl.39
172. 1939, 5 września, Mierucin. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy 26 Dywizji Piechoty płk. dypl. Adama Brzechwy-Ajdukiewicza, L.8/7/op.
173. 1939, 4 września, godz. 21.00, Gwoździec. Fragment rozkazu operacyjnego nr 1 dowódcy Obszaru Warownego „Katowice” płk. Wacława Klaczyńskiego do obrony rejonu Krakowa, L.0409/3/op.
174. 1939, 5 września, godz. 23.30. Fragment rozkazu dowódcy 19 pułku piechoty ppłk. dypl. Stanisława Sadowskiego do obrony przedmościa Włocławek, dotyczący organizacji obrony przeciwlotniczej
175. 1939, 5 września, Warszawa. Meldunek sytuacyjny komendanta Głównej Zbiornicy Dozorowania kpt. Stanisława Zmitrowicza o działalności lotnictwa niemieckiego w dniach 4 i 5 IX 1939 r. (ciąg dalszy)
176. 1939, 5 września, Lublin. Meldunek Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej OK II (Lublin) płk. Jana Załuski o działaniach lotnictwa niemieckiego nad obszarem OK II
177. 1939, 5 września, godz. 14.45. Meldunek sytuacyjny Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Armii „Modlin” płk. pil. Tadeusza Praussa dla Naczelnego Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej
178. 1939, 6 września, godz. 21.30. Fragment telegramu zawierającego meldunek sytuacyjny Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Armii „Modlin” płk. pil. Tadeusza Praussa dla Naczelnego Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej
179. 1939, 6 września. Fragment sprawozdania Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Armii „Modlin” płk. pil. Tadeusza Praussa dotyczący działania ostrzeliwania własnych samolotów i działalności obrony przeciwlotniczej
180. 1939, 6 września, godz. 18.30. Meldunek sytuacyjny nr 7 DOK IX (Brześć n. Bugiem), nadany przez szefa sztabu OK płk. dypl. Mikołaja Łapickiego, L.91/tj.bezp.
181. 1939, 6 września, dwór Leszcze. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy Armii „Poznań” gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby do odwrotu na Warszawę
182. 1939, 6 września, godz. 11.00. Fragment meldunku sytuacyjnego dowódcy 23 Dywizji Piechoty płk dypl. Władysława Powierzy (Armia „Kraków”), L.0709/11/op.
183. 1939, 6 września. Fragment zarządzenia dowódcy II batalionu 19 pp mjr. Józefa Kędzi
184. 1939, 6 września, Brześć n. Bugiem. Fragment rozkazu nr 203/39 komendanta 9 Szpitala Okręgowego ppłk. lek. Stanisława Cepryńskiego
185. 1939, 6 września, Warszawa. Meldunek sytuacyjny komendanta Głównej Zbiornicy Dozorowania kpt. Stanisława Zmitrowicza
186. 1939, 6 września. Fragment dziennika czynności Komendy Obrony Przeciwlotniczej Ośrodka Łomża, podpisany przez kpt. w st. sp. Stanisława Zacharewicza-Święcickiego, Dowódcę Obrony Przeciwlotniczej Ośrodka Łomża
187. 1939, 6 września, godz. 10.30. Meldunek Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Czynnej Ośrodka Warszawa płk. Kazimierza Barana do Dowódcy Obrony Warszawy gen. bryg. Waleriana Czumy o stanie czynnej obrony przeciwlotniczej Ośrodka Warszawa, L.dz.121/Tjn.
188. 1939, 6 września, godz. 22.30. Rozkaz bojowy nr 5 Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Czynnej Ośrodka Warszawa płk. Kazimierza Barana
189. 1939, 7 września, godz. 12.00, folwark Miechowice. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy 15 Dywizji Piechoty gen. bryg. Zdzisława Przyjałkowskiego do marszu w kierunku Lubrańca, L.7/7/op.
190. 1939, 7 września, godz. 17.00, dwór Słomkowo. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy Grupy Operacyjnej gen. bryg. Juliusza Drapelli do marszu do rejonu Aleksandrowa Kujawskiego, L.1/op.
191. 1939, 7 września, godz. 15.00, Mędrzechów. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego Dowódcy Armii „Kraków” gen. bryg. Antoniego Szyllinga do przegrupowania wojsk, L.1120/III.tjn.
192. 1939, 7 września, godz. 16.45, Opatowiec. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy Grupy Operacyjnej „Jagmin” gen. bryg. Jana Sadowskiego do przegrupowania wojsk i organizacji obrony nad dolną Nidą
193. 1939, 7 września, Radomyśl. Fragment tabeli marszu 10 Brygady Kawalerii na dzień następny
194. 1939, 7 września, godz. 23.15, Dw. Kurów. Fragment komunikatu informacyjnego dowódcy Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej płk. dypl. Stefana Roweckiego
195. 1939, 7 września. Fragment rozkazu operacyjnego nr 1 dowódcy Grupy „Sandomierz” ppłk. Antoniego Sikorskiego, dotyczący organizacji obrony przeciwlotniczej
196. 1939, 7 września. Pismo dowódcy 134 dywizjonu artylerii przeciwlotniczej mjr. Stanisława Krzywobłockiego do Komendy Miasta w Siedlcach
197. 1939, 7 września, Lublin. Meldunek sytuacyjny Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej OK II (Lublin) płk. Jana Załuski o nalotach niemieckich na terenie okręgu
198. 1939, 7 września, Lublin. Sprawozdanie Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej OK II (Lublin) dla komendanta Głównej Zbiornicy Dozorowania kpt. Stanisława Zmitrowicza o działalności lotnictwa niemieckiego w dniu 6 września 1939 r.
199. 1939, 7 września, godz. 5.10, Brześć n. Bugiem. Meldunek sytuacyjny DOK IX (Brześć n. Bugiem)
200. 1939, 7 września. Poranny meldunek sytuacyjny DOK II (Lublin), L.7307/tjn.BW
201. 1939, 7 września, godz. 6.00, Grodno. Meldunek sytuacyjny nr 10 DOK III (Grodno), nadany przez Dowódcę Obrony Przeciwlotniczej OK III płk. dypl. Jarosława Okulicza-Kozaryna, L.9939/tj.opl
202. 1939, 7 września, godz. 8.15. Meldunek sytuacyjny DOK VI (Lwów), L.7584/Tj.opl.39
203. 1939, 7 września, godz. 11.30, Grodno. Meldunek sytuacyjny DOK III (Grodno) gen. bryg. Józefa Olszyny-Wilczyńskiego nr 11, L.2750/bezp.tj.
204. 1939, 7 września, godz. 12.45. Meldunek sytuacyjny Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej OK X (Przemyśl) płk. dypl. dr. Euzebiusza Bardla
205. 1939, 7 września, godz. 15.15. Meldunek sytuacyjny DOK VI (Lwów) nadany przez szefa sztabu OK płk. dypl. Ludwika Rudkę, L.7116/tj.bezp.
206. 1939, 7 września. Fragment meldunku sytuacyjnego Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Armii „Modlin” płk. pil. Tadeusza Praussa dla Naczelnego Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej dotyczący zaopatrzenia w amunicję przeciwlotniczą
207. 1939, 7 września, godz. 21.20, Grodno. Meldunek sytuacyjny nr 12 dowódcy OK III (Grodno), gen. bryg. Józefa Olszyny-Wilczyńskiego, L.2750/bezp.tj.
208. 1939, 7 września. Meldunek sytuacyjny wieczorny DOK II (Lublin)
209. 1939, 7 września, godz. 11. Meldunek sytuacyjny nr 17 Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk.
210. 1939, 8 września, Modlin. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy Grupy Operacyjnej gen. bryg. Juliusza Zulaufa do obrony przedmościa Modlin – Jabłonna – Legionowo, L.9/op.4
211. 1939, 8 września, godz. 13.00, Sędzin. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy 15 Dywizji Piechoty gen. bryg. Zdzisława Przyjałkowskiego do przegrupowania do rejonu Brześcia Kujawskiego, L.7/6/op.
212. 1939, 8 września, godz. 15.00, dwór Racięcin. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego nr 3 dowódcy Poznańskiej Brygady Obrony Narodowej płk. Stanisława Siudy do obrony linii jezior
213. 1939, 8 września. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy Grupy Operacyjnej „Jagmin” gen. bryg. Jana Sadowskiego do działań odwrotowych, L.8009/5/op.
214. 1939, 8 września. Meldunek poranny DOK II (Lublin), L.dz.7324/Tjn.BW
215. 1939, 8 września, godz. 8.45. Meldunek sytuacyjny DOK VI (Lwów), L.7116/tj.bezp.
216. 1939, 8 września, godz. 9.30. Meldunek sytuacyjny nr 10 DOK IX (Brześć n. Bugiem)
217. 1939, 8 września, godz. 21.40, Grodno. Meldunek sytuacyjny nr 14 dowódcy OK III (Grodno) gen. bryg. Józefa Olszyny-Wilczyńskiego, L.27507/bezp.
218. 1939, 8 września, godz. 22. Meldunek sytuacyjny Wydziału Bezpieczeństwa Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk.
219. 1939, 8 września, godz. 20.00. Fragment meldunku szefa sztabu Naczelnego Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej dla gen. Józefa Zająca dotyczący artylerii przeciwlotniczej
220. 1939, 9 września, godz. 11.00. Rozkaz dowódcy Armii „Pomorze” gen. dyw. Władysława Bortnowskiego w sprawie prowadzenia ognia do samolotów oraz znaków rozpoznawczych samolotów angielskich i francuskich, L.1/opl
221. 1939, 9 września, godz. 14.30, Włocławek. Fragment rozkazu operacyjnego dowódcy Grupy Operacyjnej gen. bryg. Juliusza Drapelli do organizacji obrony w rejonie Brześć Kujawski – Włocławek, L.7/op.
222. 1939, 9 września, godz. 4.40, dwór Daszyna. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy Grupy Operacyjnej gen. bryg. Edmunda Knolla-Kownackiego do natarcia w kierunku Krośniewice – Brzeziny, L.14/5/op.
223. 1939, 9 września, dwór Uwielinek. Fragment rozkazu operacyjnego dowódcy 17 Dywizji Piechoty płk. dypl. Mieczysława Mozdyniewicza do natarcia w kierunku Celestynowa, L.17/2/op.
224. 1939, 9 września, dwór Koryta. Fragment rozkazu operacyjnego dowódcy 25 Dywizji Piechoty gen. bryg. Franciszka Altera do natarcia na Łęczycę, L.17/7/op.
225. 1939, 9 września. Fragment rozkazu szczególnego dowódcy Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej, płk. dypl. Stefana Roweckiego, L.12/op.
226. 1939, 9 września, Lublin. Meldunek sytuacyjny komendanta Głównej Składnicy Dozorowania o nalotach niemieckich od 8 września 1939 r. godz. 18.00 do 9 września godz. 6.00
227. 1939, 9 września. Meldunek sytuacyjny wieczorny DOK II (Lublin) przekazany przez pomocnika dowódcy OK II płk. dypl. Tadeusza Alfa-Tarczyńskiego
228. 1939, [po 9 września], godz. 11.55. Meldunek sytuacyjny Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Czynnej Ośrodka Warszawa płk. Kazimierza Barana
229. 1939, 10 września, dwór Koryta. Fragment rozkazu operacyjnego dowódcy 25 Dywizji Piechoty gen. bryg. Franciszka Altera do natarcia w dniu następnym, L.19/1/op.
230. 1939, 10 września, godz. 24.00, dwór Dębice. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy Grupy Operacyjnej gen. bryg. Juliusza Drapelli do organizacji obrony rejonu Włocławka, L.14/op.
231. 1939, 10 września, godz. 20.30, dwór Kłóbka. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy 15 Dywizji Piechoty gen. bryg. Zdzisława Przyjałkowskiego do przegrupowania i obrony rejonu Brześcia Kujawskiego, L.10/10/op.
232. 1939, 10 września. Meldunek sytuacyjny poranny DOK II (Lublin) przekazany przez kierownika Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa Wojennego ppłk. dypl. Stanisława Krogulskiego
233. 1939, 10 września, godz, 22.00. Meldunek sytuacyjny nr 2 Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Czynnej Ośrodka Warszawa płk. Kazimierza Barana
234. 1939, 10 września. Rozkaz bojowy nr 6 Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Czynnej
Ośrodka Warszawa płk. Kazimierza Barana
235. 1939, 11 września, godz. 7.40, Góra Św. Małgorzaty. Fragment rozkazu operacyjnego dowódcy 17 Dywizji Piechoty płk. dypl. Mieczysława Mozdyniewicza do natarcia na Celestynów, L.19/1/op.
236. 1939, 11 września, Bierzwienna Długa. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego nr 5 dowódcy Poznańskiej Brygady Obrony Narodowej płk. Stanisława Siudy do osłony linii Krośniewice – Kutno
237. 1939, 11 września, godz. 1.45, Aleksandrowo. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy 26 Dywizji Piechoty płk. dypl. Adama Brzechwy-Ajdukiewicza do osłony Kutna
238. 1939, 11 września. Rozkaz dzienny nr 2 Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Czynnej Ośrodka Warszawa płk. Kazimierza Barana
239. 1939, 11 września. Dodatek tajny nr 1 do rozkazu dziennego nr 2/39 Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Czynnej Ośrodka Warszawa płk. Kazimierza Barana w sprawie samowolnego opuszczenia posterunku bojowego
240. 1939, 12 września, Tum. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy 25 Dywizji Piechoty gen. bryg. Franciszka Altera do kontynuowania natarcia na Ozorków, L.20/1/op.
241. 1939, 12 września, godz. 13.00, Przyborowo. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego nr 1 dowódcy 27 Dywizji Piechoty gen. bryg. Juliusza Drapelli do obrony rejonu Włocławka, L.3/op.
242. 1939, 12 września, godz. 16.00, Bielawy, Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego nr 1 dowódcy 4 Dywizji Piechoty płk. dypl. M. Rawicz-Mysłowskiego do natarcia na Głowno, L.2/18/op.
243. 1939, 12 września. Meldunek sytuacyjny nr 3 Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Czynnej Ośrodka Warszawa płk. Kazimierza Barana
244. 1939, 12 września. Rozkaz bojowy nr 7 Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Czynnej Ośrodka Warszawa płk. Kazimierza Barana
245. 1939, 13 września. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy 15 Dywizji Piechoty gen. bryg. Zdzisława Przyjałkowskiego do przegrupowania oddziałów do rejonu Żychlina, L.16/13/op.
246. 1939, 13 września, godz. 14.00, Przyborowo. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy 27 Dywizji Piechoty gen. bryg. Juliusza Drapelli do obrony rejonu Dobrzyń – Kowal, L.2/op.
247. 1939, 13 września, Cewków. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy 21 Dywizji Piechoty gen. bryg. Józefa Kustronia do działania w kierunku Jarosław – Oleszyce – Tomaszów, L.20/4/op.
248. 1939, 13 września, godz. 6.00. Telefonogram – meldunek sytuacyjny Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Czynnej Ośrodka Warszawa płk. Kazimierza Barana
249. 1939, 13 września, godz. 19.10. Telefonogram – meldunek sytuacyjny Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Czynnej Ośrodka Warszawa płk. Kazimierza Barana
250. 1939, 14 września, godz. 21. 00, Warszawa. Fragment meldunku ppłk. dypl. Mateusza Iżyckiego dla gen. bryg. Stanisława Ujejskiego
251. 1939, 14 września, godz. 12. Fragment meldunku sytuacyjnego dowódcy Grupy „Sandomierz” ppłk. Antoniego Sikorskiego, L.34/syt.
252. 1939, 14 września, Lwów. Rozkaz szczególny nr 1 Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Lwowa mjr. Kazimierza Mrozińskiego
253. 1939, 14 września, Lwów. Rozkaz Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej OK IV (Lwów) płk. Leona Dębskiego dla dowódcy 1 samochodowego dywizjonu artylerii przeciwlotniczej mjr Alfonsa Fenglera w sprawie organizacji obrony przeciwlotniczej rejonu Złoczów – Krasne, L.7671.Opl.39
254. 1939, 14 września. Rozkaz gen. Maksymiliana Kamskiego-Milana dotyczący organizacji obrony przeciwlotniczej Stanisławowa
255. 1939, wrzesień [po 15], Lwów. Meldunek sytuacyjny nr 2 Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Lwowa mjr. Kazimierza Mrozińskiego
256. 1939, 15 września, Rybno. Fragment rozkazu operacyjnego dowódcy 17 Dywizji Piechoty płk. dypl. Mieczysława Mozdyniewicza do przegrupowania, L.23/3/op.
257. 1939, 15 września, dwór Ruszki. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy 25 Dywizji Piechoty gen. bryg. Franciszka Altera do przegrupowania, L.23/7/op.
258. 1939, 15 września, godz. 12.00, dwór Koszelów. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy 15 Dywizji Piechoty gen. bryg. Zdzisława Przyjałkowskiego do obrony rejonu Żychlina, L.9/15/op.
259. 1939, 15 września, godz. 18.00. Telefonogram – meldunek sytuacyjny Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Czynnej Ośrodka Warszawa płk. Kazimierza Barana
260. 1939, 15 września. Odpis raportu Szefostwa Służby Obrony Przeciwlotniczej warszawskich wodociągów i kanalizacji dla Komisarza Cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy, przesłanego mjr. rez. Stefanowi Starzyńskiemu przez zastępcę Komendanta Obrony Przeciwlotniczej Miasta płk. dypl. w st. sp. Mariana Czerniewskiego
261. 1939, 15 września. Fragment rozkazu dziennego dowódcy 58 pułku piechoty (14 DP, Armia „Poznań”) ppłk. dypl. Stanisława Tomiaka dotyczący zachowania się żołnierzy w czasie nalotów
262. 1939, 16 września, godz. 0.30, Śleszyn. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy Grupy Operacyjnej gen. bryg. Edmunda Knolla-Kownackiego do natarcia znad Bzury w kierunku Sochaczewa, L.15/12/op.
263. 1939, 16 września, Henryków. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy 25 Dywizji Piechoty gen. bryg. Franciszka Altera do natarcia w celu uchwycenia przyczółka na wschodnim brzegu Bzury
264. 1939, 16 września, rejon Brochowa. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy 25 Dywizji Piechoty gen. bryg. Franciszka Altera do natarcia w celu przebicia się do Puszczy Kampinoskiej
265. 1939, 16 września, godz. 6.10. Telefonogram – meldunek sytuacyjny za noc 15/16 września 1939 r.
266. 1939, 16 września. Rozkaz bojowy nr 9 Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Czynnej Ośrodka Warszawa płk. Kazimierza Barana
267. 1939, 16 września, godz. 18.00. Meldunek sytuacyjny Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Czynnej Ośrodka Warszawa płk. Kazimierza Barana dla Dowódcy Obrony Warszawy gen. Waleriana Czumy, L.70/Tj.
268. 1939, 16 września. Rozkaz szczególny dowódcy odcinka „Zachód” płk. dypl. Mariana Porwita w sprawie prowadzenia przez oddziały ognia do samolotów
269. 1939, 17 września, godz. 7.00. Telefonogram – meldunek sytuacyjny za noc 16/17 IX 1939 r. Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Ośrodka Warszawa, nadany przez kpt. Konstantego Adamskiego
270. 1939, 17 września. Rozkaz bojowy nr 10 Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Czynnej Ośrodka Warszawa płk. Kazimierza Barana
271. 1939, 17 września, godz. 18.00. Meldunek sytuacyjny Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Czynnej Ośrodka Warszawa płk. Kazimierza Barana
272. 1939, 17 września. Depesza dowódcy baterii motorowej 40 mm nr 22 por. rez. Janusza Makarczyka do Dowództwa Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej z okresu walk w rejonie Tomaszowa Lubelskiego
273. 1939, 18 września, godz. 7.00. Telefonogram – meldunek sytuacyjny za noc 17/18 września 1939 r. Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Czynnej Ośrodka Warszawa płk. Kazimierza Barana
274. 1939, 18 września, godz. 18.00. Meldunek sytuacyjny Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Czynnej Ośrodka Warszawa płk. Kazimierza Barana, L.181/Tj.
275. 1939, 18 września. Sprawozdanie okresowe Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Biernej Ośrodka Warszawa płk. Tadeusza Bogdanowicza za czas od godz. 5 do godz. 17 dnia 18 września 1939 r., L. 24/Tj.opl.39
276. 1939, 18 września. Sprawozdanie okresowe Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Biernej Ośrodka Warszawa płk. Tadeusza Bogdanowicza za czas od godz. 18 dnia 17 września do godz. 5 dnia 18 września 1939 r., L.23/Tj.opl.39
277. 1939, 19 września, godz. 19.30. Meldunek sytuacyjny Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Czynnej Ośrodka Warszawa płk. Kazimierza Barana
278. 1939, 19 września. Sprawozdanie okresowe Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Biernej Ośrodka Warszawa płk. Tadeusza Bogdanowicza za czas od godz. 18 dnia 18 września do godz. 5 dnia 19 września 1939 r., L. 25/Tj.opl.39
279. 1939, 19 września. Sprawozdanie okresowe Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Biernej Ośrodka Warszawa płk. Tadeusza Bogdanowicza za czas od godz. 5 do godz. 18 dnia 19 września 1939 r., L. 30/Tj.opl.39
280. 1939, 20 września, godz. 18.00. Meldunek sytuacyjny Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Czynnej Ośrodka Warszawa płk. Kazimierza Barana
281. 1939, 20 września. Sprawozdanie okresowe Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Biernej Ośrodka Warszawa płk. Tadeusza Bogdanowicza za czas od godz. 18 dnia 19 września do godz. 5 dnia 20 września 1939 r., L.31/Tj.opl.39
282. 1939, 20 września. Sprawozdanie okresowe Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Biernej Ośrodka Warszawa płk. Tadeusza Bogdanowicza za czas od godz. 5 do 18 dnia 20 września 1939 r., L. 35/Tj.opl.39
283. 1939, 21 września, godz. 23.00, Lipowiec. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy 41 Dywizji Piechoty gen. bryg. Wacława Piekarskiego do przegrupowania oddziałów w rejon Lipowiec – Tyszowce, L.10/20/op.
284. 1939, 21 września. Meldunek sytuacyjny Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Czynnej Ośrodka Warszawa płk. Kazimierza Barana, L.194/Tj.
285. 1939, 21 września. Sprawozdanie okresowe Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Biernej Ośrodka Warszawa płk. Tadeusza Bogdanowicza za czas od godz. 18 dnia 20 września do godz. 5 dnia 21 września 1939 r., L. 36/Tj.opl.39
286. 1939, 21 września. Sprawozdanie okresowe Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Biernej Ośrodka Warszawa płk. Tadeusza Bogdanowicza za czas od godz. 5 do 18 dnia 21 września 1939 r., L.39/Tj.opl.39
287. 1939, 21 września. Rozkaz szczególny dowódcy odcinka „Zachód” płk. dypl. Mariana Porwita
288. 1939, 22 września, godz. 16.30, Modlin. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy 28 Dywizji Piechoty gen. bryg. Władysława Bończy-Uzdowskiego do obrony rejonu Pomiechówka, L.10/18/op.
289. 1939, 22 września, godz. 22.00, Rachanie. Fragment ogólnego rozkazu operacyjnego dowódcy 41 Dywizji Piechoty gen. bryg. Wacława Piekarskiego do przemarszu w rejon m. Rachanie, L.12/22/op.
290. 1939, 22 września. Meldunek sytuacyjny Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Czynnej Ośrodka Warszawa płk. Kazimierza Barana, L.199/Tj.
291. 1939, 22 września. Sprawozdanie okresowe Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Biernej Ośrodka Warszawa płk. Tadeusza Bogdanowicza za czas od godz. 18 dnia 21 września do godz. 5 dnia 22 września 1939 r., L.40/Tj.opl.39
292. 1939, 22 września. Sprawozdanie okresowe Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Biernej Ośrodka Warszawa płk. Tadeusza Bogdanowicza za czas od godz. 5 do godz. 18 dnia 22 września 1939 r., L.42/Tj.opl.39
293. 1939, 23 września. Meldunek sytuacyjny Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Czynnej Ośrodka Warszawa płk. Kazimierza Barana, L.202/Tj.
294. 1939, 23 września. Sprawozdanie okresowe Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Biernej Ośrodka Warszawa płk. Tadeusza Bogdanowicza za czas od godz. 18 dnia 22 września do godz. 5 dnia 23 września 1939 r., L.43/Tj.opl.39
295. 1939, 23 września. Sprawozdanie okresowe Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Biernej Ośrodka Warszawa płk. Tadeusza Bogdanowicza za czas od godz. 5 do godz. 18 dnia 23 września 1939 r., L.46/Tj.opl.39
296. 1939, 24 września. Meldunek sytuacyjny Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Czynnej Ośrodka Warszawa płk. Kazimierza Barana
297. 1939, 24 września. Sprawozdanie okresowe Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Biernej Ośrodka Warszawa płk. Tadeusza Bogdanowicza za czas od godz. 5 do godz. 18 dnia 24 września 1939 r.
298. 1939, 24 września. Sprawozdanie okresowe Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Biernej Ośrodka Warszawa płk. Tadeusza Bogdanowicza za czas od godz. 18 dnia 23 września do godz. 5 dnia 24 września 1939 r., L.47/Tj.opl.39
299. 1939, 27 września, Warszawa. Fragmenty rozkazu Dowódcy Obrony Warszawy w sprawie przegrupowania oddziałów wojskowych do nowych rejonów zakwaterowania w związku z przygotowaniami do złożenia broni
300. 1939, 29 września, Warszawa. Rozkaz specjalny Dowódcy Obrony Przeciwlotniczej Czynnej Ośrodka Warszawa płk. Kazimierza Barana

 

 

Dokumenty

Zdjęcia